Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Odpłatność umowy

Zamówienia publiczne mają charakter umów wzajemnych, a więc obie strony takiej umowy zobowiązują się, że świadczenie jednej z nich będzie odpowiednikiem świadczenia drugiej. Odpłatność oznacza, że udzielając zamówienia zamawiający zakłada konieczność wydatkowania środków, a wykonawca – w zamian za swoje świadczenie – oczekuje korzyści majątkowej.

Warto zwrócić uwagę, iż nieistotne jest pochodzenie środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia, a więc zamówienie publiczne nie musi polegać na wydatkowaniu środków publicznych. Zgodnie zaś z orzecznictwem, samo pojęcie odpłatności należy interpretować możliwie szeroko – nie tylko jako świadczenia pieniężne, lecz również każdy rodzaj korzyści, które zamawiający akceptuje w zamian za wykonanie zamówienia (por. wyr. KIO z dnia 8 grudnia 2011 r.KIO 2542/11).

Nie można jednak zapominać, że zgodnie z art. 91 ust. 2 PZP, to właśnie cena jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Kancelaria

Kancelaria