Przetargi i zamówienia: Dostawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Czyli jednak najniższa cena – 119,31 zł brutto za godzinę pracy programisty.

W dniu 10 maja 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki rozstrzygnął warty ponad 116 mln złotych przetarg na świadczenie kompleksowych usług w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki.

Na pierwszy rzut oka można wnioskować, że postępowanie ukształtowane zostało w ten sposób, że uczestniczący w nim wykonawcy rywalizowali w oparciu o kryteria inne niż cena.
W SIWZ wskazano bowiem, że kryteria są następujące:

  1. Cena – 60 %
  2. Ilość rekruterów którymi dysponuje Wykonawca – 20 %
  3. Ilość programistów Java w bazie Wykonawcy – 10 %
  4. Ilość testerów w bazie Wykonawcy – 10 %

Kryteria wydają się być zróżnicowane, aczkolwiek po analizie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert wynika, że faktycznie jedynym kryterium w oparciu, o które firmy ze sobą rywalizowały była cena.

Spośród 12 wykonawców wszyscy, których oferty nie zostały odrzucone (taką okoliczność należy założyć w przypadku dwóch pozostałych, przy których znajdują się krzyżyki) wszyscy wykonawcy w innych kryteria niż cena uzyskali maksymalne ilości punktów.

W związku z powyższym pojawia się pytanie – w jakim celu zamawiający kształtuje jako kryterium oceny oferty elementy, które faktycznie powinny stanowić kryterium podmiotowe pozwalające na udział w postępowaniu przez danego wykonawcę?

W mojej ocenie jest to działanie jedynie w celu uczynienia zadość obowiązkom ustawowym, co jednak w żaden sposób nie rzutuje na atrakcyjność składanych przez wykonawców ofert i nie przenosi ciężaru konkurencyjności na inne kryteria.

Warto również wskazać na dość dużą różnicę pomiędzy ofertą najtańszą wynoszącą 119,31 zł (Transition Technologies S. A.), a ofertami najdroższymi 180,81 zł (rdGIS sp. z o. o. oraz konsorcjum SMT Software Services S. A. oraz Asistera Poland sp. z o . o.), co stanowi ponad 30 %.

Na zakończenie trzeba podkreślić, iż cena jaką faktycznie zamawiający będzie płacił wykonawcom może być jeszcze niższa, gdyż zgodnie z projektem umowy ramowej jaką mają zawrzeć wykonawcy procedura przydzielenia danego zadania do wykonania przewiduje następujący sposób działania:

  • Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową;
  • Cena za 1 godzinę realizacji prac przez danego Konsultanta z podatkiem VAT podana w ofercie na zawarcie umowy wykonawczej nie może być wyższa od ceny z podatkiem VAT podanej w ofercie na zawarcie Umowy ramowej

W praktyce zatem na etapie realizacji umowy wykonawcy będą dokonywać dalszych licytacji w dół w celu uzyskania możliwości wykonania danego zadania.

Szczegóły przetargu dostępne są tutaj:

https://www.coi.gov.pl/przetarg/88918994/informacja%20o%20wyborze%20oferty%20najkorzystniejszej.pdf

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny