Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

ePUAP a kwalifikowany podpis elektroniczny – czy można stosować zamiennie?

18 października 2018 to data, która niejednemu zamawiającemu i wykonawcy spędzała sen z powiek. Z tym dniem bowiem w zamówieniach powyżej progów unijnych obowiązkowe stało się stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego do składania ofert.

Dla niektórych wykonawców korzystanie z tego rozwiązania było nowym doświadczeniem zwłaszcza, że wcześniej kontakty z zamawiającymi przebiegały w zwykłej formie pisemnej lub przy użyciu ePUAP np. w przypadku wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Pytanie jakie pojawiło się po 18 października dotyczy tego, czy korzystanie przez wykonawców z profilu zaufanego ePUAP przy składaniu ofert może być traktowane jako równoznaczne ze złożeniem oferty opatrzonej kwalifikowany podpisem elektronicznym (zwany też bezpiecznym podpisem elektronicznym)?

Odpowiedź jest jednoznaczna – NIE. Wynika to z dwóch różnych sposobów uregulowania kwestii dotyczących profilu zaufanego ePUAP oraz kwalifikowanego podpis elektronicznego.

ePUAP jest to elektroniczna platformy usług administracji publicznej, której sposób funkcjonowania został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Natomiast kwestie dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Najważniejszą rzeczą wynikającą z tej ustawy jest to, że podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji, która dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

Na zakończenie należy podkreślić, że podpisanie oferty lub JEDZ profilem zaufanym ePUAP będzie musiało zostać uznane przez zamawiających jako błędne, co w przypadku podpisania w ten sposób oferty skutkować będzie brakiem koniecznością jej odrzucenia.

Kancelaria

Kancelaria

MAJDA-STRZYŻEWSKA