Przetargi i zamówienia: Dostawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Ingerencja zamawiajacych w zakresie podmiotów, które mają być podwykonawcami

W wyniku nowelizacji PZP, która weszła w życie 24 grudnia 2013 r. zamawiający uzyskali możliwość daleko idącej ingerencji co do podmiotów, które będą mogły realizować umowę jako podwykonawcy. Jest to wynikiem wprowadzenia nowych art. 36a oraz art. 36b, zgodnie z którymi zamawiający mogą:

  1. określić jaki zakres zamówienia musi być realizowany przez wykonawcę osobiście,
  2. żądać wskazania konkretnego podwykonawcy, który będzie miał realizować określony zakres umowy, co jest powiązane z powoływaniem się na wiedzę i doświadczenie tych podwykonawców w celu spełnienia kryterium podmiotowego na podstawie art. 26 ust. 2 b PZP (wiedza, doświadczenie,  potencjał techniczny i osobowy, zdolności finansowe)
  3. weryfikować czy podwykonawca, z którego wykonawca chce skorzystać zamiast podwykonawcy wskazanego zgodnie z pkt 2 powyżej, posiada właściwości, które posiadał ten wcześniejszy podwykonawca – w razie oceny negatywnej zamawiający może nie wyrazić zgody na udział takiego podwykonawcy
Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny