Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Jak doświadczenie konsorcjum wpływa na doświadczenie wykonawcy

W postępowaniach o zamówienie publiczne bardzo często zdarza się, że zamawiający formułuje określone warunki udziału w postępowaniu. Działanie takie jest niezbędne, ponieważ już na wstępie pozwala zamawiającemu ograniczyć krąg potencjalnych podmiotów, które będą mogły złożyć ofertę. Dla wykonawców jest to natomiast informacja, dzięki której zdecydują czy ich dotychczasowe doświadczenie będzie wystarczające dla wykonania danego zamówienia.

W naszym dzisiejszym wpisie chcemy zwrócić uwagę na sytuację podmiotów, które są członkami grupy wykonawców. Poniżej wyjaśnimy, na jakie zdolności techniczne podmioty takie mogą się powoływać, a jaki potencjał nie może być przez nich wykorzystany.

Po pierwsze należy przypomnieć, że każdy wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu powyżej progów unijnych, stosownie do art. 26 ust. 1 PZP, zostanie wezwany przez zamawiającego do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że jeszcze przed przystąpieniem do konkretnego postępowania musi upewnić się, czy spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ i czy będzie w stanie w odpowiedni sposób wykazać te okoliczności.

Jeśli chodzi natomiast o członków konsorcjum, muszą oni pamiętać, że nie mogą się powoływać na potencjał całego konsorcjum bez wyraźnego wskazania konkretnej części oraz wartości przedsięwzięcia, w którym brali oni udział.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na ten problem oraz podkreśliła, że wykonawca będący członkiem konsorcjum nabywa realne doświadczenie tylko jeśli brał bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia. KIO jednocześnie wyjaśniła, że w konsekwencji oznacza to, iż żaden podmiot nie może polegać na zdolnościach innych członków grupy, jeśli faktycznie on sam ich nie zdobył.

Podsumowując, każdy podmiot będący członkiem grupy konsorcjum, który przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne powinien pamiętać, że jego własne doświadczenie nie jest równoznaczne z kwalifikacjami posiadanymi przez tę grupę. Jak wyżej wskazano, wykonawca musi wziąć pod uwagę swój faktyczny wkład w realizację konkretnych zadań i tylko i wyłącznie w takim zakresie będzie on mógł powoływać się na swoje zdolności zdobyte w ramach udziału w danej grupie.

Julia Gabryelczyk

Julia Gabryelczyk

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny