Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Możliwość uzupełnienia oferty po jej złożeniu

Jedną z naczelnych zasad w zamówieniach publicznych jest brak możliwości modyfikowania i negocjowania oferty po jej złożeniu. Dotyczy to również możliwości uzupełniania oferty o elementy, których wykonawca zapomniał wycenić. W zakresie tym istnieje ugruntowane orzecznictwo KIO nakazujące odrzucenie ofert, w których w kosztorysach niektóre pozycje wcale nie zostały wycenione lub wartości przy wycenie zostały określone na 0 zł.

Jednakże nawet w przypadku braków w ofercie możliwa jest próba jej uzupełnienia poprzez art. 87 ust. 2 PZP, o ile uzupełnienie takie nie będzie powodować istotnych zmian w ofercie.

Jednym z przykładów postępowania, w którym KIO uznała, że możliwe jest uzupełnienie oferty poprzez samodzielne wyliczenie przez zamawiającego elementu oferty i dodanie go do ceny całej oferty było postępowanie na utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej.

We wspomnianym postępowaniu wykonawca zapomniał wycenić i dodać do ceny swojej oferty ceny uzupełnienia palików przy drzewach w jednym z lat obowiązywania umowy. KIO uznała, iż zamawiający mając całą ofertę może samodzielnie tę cenę obliczyć i powinien to zrobić zamiast odrzucać ofertę wykonawcy.

Co ważne – aby dokonać uzupełnienia we wspomniany powyżej sposób w ofercie muszą znaleźć się elementy pozwalające na dokonanie poprawy.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny