Przetargi i zamówienia: Usługi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Obowiązek zapłaty częściowej lub wypłacania zaliczek

Z uwagi na nałożenie na wykonawców daleko idących obowiązków, w tym krótkiego 30 dniowego terminu płatności,  ustawodawca, w celu uniknięcia sytuacji kredytowania realizacji zamówień publicznych przez wykonawców, wprowadził obowiązek dokonywania przez zamawiających wcześniejszych płatności.

Zgodnie z nowym art. 143a PZP jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający ma obowiązek:

  1. dokonywania płatności częściowych – w takim przypadku warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty za jakie maj być dokonane płatności częściowe,
  2. udzielania zaliczek jeśli zamierza dokonywać płatności całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – w takim przypadku warunkiem wypłacenia kolejnych zaliczek jest przedstawienie przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty za jakie wypłacona została zaliczka.

Brak przedstawienia potwierdzeń skutkować powinno wstrzymaniem wypłaty zaliczki lub części wynagrodzenia w części równiej sumie kwot, co do których brak jest potwierdzeń dokonania płatności przez wykonawców.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny