Oferta

Przygotowanie do udziału w postępowaniu

Dobre przygotowanie do udziału w postępowaniu pozwala na złożenie efektywnej oferty. Jak pokazują przykłady pojawiające się w mediach samo spóźnienie się z ofertą o 20 min może uniemożliwić uzyskanie zamówienia.

CEL

Wyeliminowanie z ogłoszenia lub SIWZ elementów uniemożliwiających Państwu efektywny udział w postępowania.

KIEDY?

  1. postanowienia SIWZ są niejasne
  2. postanowienia SIWZ preferują wybór innego wykonawcy
  3. postanowienia wzoru umowy są niekorzystne
  4. wymagania stawiane wykonawcom są ciężkie do spełnienia

DLA KOGO?

Wykonawcy, którzy chcą mieć możliwość złożenia konkurencyjnej oferty w postępowaniu.

DZIAŁANIA

  1. wyjaśnianie i zaskarżanie treści ogłoszenia lub SIWZ
  2. usuwanie niekorzystnych postanowień wzoru umowy
  3. weryfikacja ogłoszenia i SIWZ pod kątem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  4. negocjacje z Zamawiającymi odnośnie wymogów stawianych przedmiotowi zamówienia
  5. sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny