Oferta

Działania po wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie zamyka drogi do uzyskania zamówienia. Aktywne działanie w tym okresie może doprowadzić do zmiany decyzji zamawiającego.

CEL

Zmiana decyzji zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybór Państwa oferty jako najkorzystniejszej.

KIEDY?

  1. zamawiający przekazał informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
  2. Państwa oferta nie została odrzucona i jest brana pod uwagę w rankingu oferta
  3. Państwa oferta została odrzucona pomimo, że była ofertą najkorzystniejszą

DLA KOGO?

Wykonawcy, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, których oferta została odrzucona.

DZIAŁANIA

  1. kontakt z zamawiającym mający na celu zmianę decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej
  2. kontakt z zamawiającym mający na celu zmianę decyzji o odrzuceniu Państwa oferty
  3. składanie odwołań do KIO i reprezentacja w postępowaniach przez KIO w przypadku błędnego wyboru najkorzystniejszej oferty

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny