Oferta

Przystąpienie do postępowania w KIO

Niekiedy zdarza się, że konkurenci nie są zadowoleni z wyniku postępowania, w którym Państwa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i składają odwołanie do KIO. Warto wtedy aktywnie bronić swojej oferty.

CEL

Utrzymanie decyzji Zamawiającego o wyborze Państwa oferty jako najkorzystniejszej w przypadku.

KIEDY?

Kiedy odwołujący zaskarża decyzję zamawiającego o wyborze Państwa oferty jako najkorzystniejszej.

Kiedy odwołujący twierdzi, że Państwa oferta powinna być odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny lub innych uchybień.

DLA KOGO?

Wykonawcy, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, których oferta jest pierwsza w rankingu ofert.

DZIAŁANIA

  1. weryfikacja czy odwołanie do KIO jest zasadne
  2. przyłączanie się do postępowań odwoławczych po stronie wykonawców lub zamawiających

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny