Oferta

Realizacja umowy

W toku realizacji umowy zawartej z zamawiającym mogą pojawiać się problemy związane z relacjami z zamawiającym. Również wtedy możemy pomóc.

CEL

Niezakłócona realizacja zamówienia.

KIEDY?

  1. jeśli postanowienia umowy stają się niejasne lub sporne
  2. zamawiający żąda w toku realizacji umowy czegoś innego niż w przetargu
  3. zamawiający nie chce zapłacić za roboty dodatkowe
  4. zamawiający nalicza kary umowne
  5. zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia (np. potrąca je z karami umownymi)

DLA KOGO?

Wykonawcy, którzy realizują umowę o zamówienie publiczne, którzy mają problemy w kontaktach z zamawiającymi.

DZIAŁANIA

  1. sporządzanie umów z podwykonawcami
  2. reprezentacja w kontaktach z zamawiającym w toku realizacji zamówienia m. in. w celu minimalizowania kar umownych lub uzyskaniu zamówień dodatkowych
  3. reprezentacja w postępowaniach sądowych w celu uzyskania pełnej płatności od zamawiającego
  4. podejmowanie działań mających na celu dokonanie zmiany umowy z zamawiającym po wyborze oferty

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny