Oferta

Udział w postępowaniu

Kiedy oferty zostają złożone wykonawcy wzajemnie weryfikują swoje oferty i wykazują zamawiającym dlaczego oferty konkurencji powinny być wykluczone. Aktywne działanie na tym etapie pozwala na uzyskanie zamówienia.

CEL

Obrona własnej oferty lub wyeliminowanie konkurentów.

KIEDY?

  1. zamawiający wzywa do wyjaśnień oferty
  2. zamawiający wzywa do przedłożenia lub uzupełnienia dokumentów
  3. zamawiający wzywa do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
  4. w ofertach konkurencyjnych znajdują się błędy lub niejasności

DLA KOGO?

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

DZIAŁANIA

  1. przygotowanie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
  2. przygotowanie odpowiedzi na wezwania zamawiającego
  3. wyszukiwanie błędów w ofertach innych wykonawców
  4. przedstawiania zamawiającym podstaw do odrzucenia ofert innych wykonawców

OSOBA KONTAKTOWA

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny