Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Rażąco niska cena i wyjaśnienia w jej zakresie

Przyrządzenie dwudaniowego, ciepłego, pełnowartościowego obiadu poniżej 5 zł? Wydaje się to niemożliwe, ale nie w przypadku postępowań prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Taką właśnie ofertę w tym roku złożył jeden z wykonawców, którego oferta została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę. Przede wszystkim nie był on w stanie wykazać skąd weźmie mięso, warzywa i inne produkty po cenach pozwalających mu zarówno na przyrządzenie takiego posiłku jak również osiągnięcie z tego tytułu zysku.

Problem rażąco niskiej ceny jest na tyle istotny, że podczas szkoleń z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które prowadzę dla Wykonawców jednymi z najczęściej pojawiających się pytań są:

  • Jak napisać wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?
  • Jak wytłumaczyć rażąco niską cenę?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Przede wszystkim wynika to z tego, że większość zamawiających nadal w mechaniczny sposób podchodzi do obowiązku wyjaśniania rażąco niskiej ceny przy 30 % rozbieżności ceny oferty od szacunkowej wartości zamówienia i nie korzystają z dobrodziejstwa jakie związane jest z nowym art. 90 ust. 1 a PZP (pozwala od na rezygnację z wyjaśnień m. in. gdy po ogłoszeniu zmieniły się warunki rynkowe i ceny w danej branży).

Jednak w praktyce współpracy z wykonawcami udało nam się ukształtować pewne wytyczne, którymi można się kierować przy sporządzaniu odpowiedzi na wezwanie zamawiającego. Są to:

  • Udzielanie odpowiedzi jedynie w zakresie zadanego przez zamawiającego pytania.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dopytywanie zamawiającego o konkretne wskazanie, co w ofercie wykonawcy budzi jego wątpliwości.
  • Szczegółowe (bardzo!) opisywanie składników wpływających na wysokość zaoferowanej ceny.
  • Załączanie dokumentów od partnerów biznesowych, z których wynikać będzie realność złożonej oferty.

W kolejnych wpisach szerzej opiszę, dlaczego przestrzeganie powyższych wytycznych może pozwolić na uniknięcie wykluczenia wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny