Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Sąd Najwyższy potwierdza możliwość składania odwołań w przetargach poniżej progów

Wraz z wejściem w życie nowelizacji PZP, która miała miejsce w 2016 roku sygnalizowaliśmy polepszenie pozycji wykonawców, którzy składają oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych. Było to wynikiem rozszerzenia katalogu przesłanek pozwalających na wniesienie odwołania w zakresie dotyczącym „wyboru najkorzystniejszej oferty”.

Jednakże wbrew wszelkim przesłankom Krajowa Izba Odwoławcza odrzucała tak wnoszone odwołania, co znalazło swój finał w orzecznictwie sądów powszechnych, o czym już pisaliśmy (m. in. http://wczp.pl/ucywilizowanie-zamowien-ponizej-progow/ oraz http://publicznezamowienia.eu/mozliwosc-skladania-odwolan-w-przetargach-ponizej-progow-unijnych-nareszcie/)

Kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który uchwałami z dnia 17 listopada 2017 r. (III CZP 56/17; III CZP 58/17) stwierdził, że:

Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, (…) mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

Co oznacza to dla wykonawców? Będą mogli oni w realny sposób kontrolować to co się dzieje w postępowaniach poniżej progów. Powinno  to zminimalizować praktyki zamawiających polegające na nieprzestrzeganiu PZP, a w konsekwencji wybieraniu ofert, które nie powinny być wybierane i to tylko dlatego, że inni wykonawcy nie mogli skarżyć takich działań.

Więcej informacji o orzeczeniach w komunikacie Sądu Najwyższego dostępnym tutaj.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny