Szkolenie

Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych są bardzo sformalizowane. Daje to szansę na ich wygrywanie również w sytuacji, gdy na pozór dana oferta wcale nie jest najkorzystniejsza.

CEL

Uzyskanie zamówienia publicznego również w sytuacji, gdy kryteria nie zawsze pozwolą wykonawcy na złożenie najkorzystniejszej oferty.

KIEDY?

Indywidualnie ustalane.

LOKALIZACJA

Uzgadniane z Klientem.

DLA KOGO?

Wykonawcy, którzy rywalizują na rynku zamówień publicznych.

EFEKTY SZKOLENIA

Umiejętność podejmowania działań w trakcie przetargu mających na celu uzyskanie zamówienia.

PROGRAM

Przedstawiany po indywidualnym spotkaniu z Klientem.

Czas trwania: 7h

PRELEGENCI

adwokat Bartosz Majda

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia.