Szkolenie

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zamówienia publiczne na roboty budowlane charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania i czasochłonnością przy składaniu ofert. W związku z tym przeprowadzamy szkolenia, które mają na celu ułatwienie sporządzenia poprawnej oferty i efektywny udział w postępowaniu.

CEL

Uzyskanie wiedzy na temat poprawnego składania ofert oraz sposobów działania na etapie postępowania.

KIEDY?

Indywidualnie uzgadniamy z Klientem.

LOKALIZACJA

Szkolenia możemy przeprowadzać w Państwa siedzibie lub w dowolnie wybranymi miejscu.

DLA KOGO?

Firmy budowlane, architekci, projektanci, którzy działają na rynku zamówień publicznych.

EFEKTY SZKOLENIA

Umiejętność poprawnego przygotowania oferty.

Umiejętność odpowiedzi na pytania zamawiającego.

Umiejętność podjęcia decyzji o dalszych działaniach w toku postępowania.

PROGRAM

  1. Definicje i liczenie terminów
  2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  3. Oświadczenia i dokumenty
  4. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
  5. Podwykonawcy
  6. Trybu udzielania zamówień – terminy
  7. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
  8. Dokonywanie zmian w umowach o udzielenie zamówienia
  9. Zmiana procedur odwoławczych przed KIO

Czas trwania: 6 h

PRELEGENCI

adwokat Bartosz Majda

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów w sprawach zamówień publicznych, weryfikacji poprawności SIWZ, przygotowywania ekspertyz prawnych w zakresie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia.