Przetargi i zamówienia: Budownictwo Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Weryfikacja zatrudniania na umowę o pracę

Tegoroczna majówka, choć zimna, rozpoczęła się korzystanie dla uczestników rynku zamówień publicznych. Po 6 miesiącach od wydania opinii przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej sposobu weryfikacji zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę wydana została nowa opinia (art. 29 ust. 3a PZP).

Dlaczego wydanie nowej opinii jest korzystne? Tym razem bowiem Prezes UZP wspólnie z Prezesem GIODO stwierdzili, że jednak jest możliwe żądanie przez zamawiających od wykonawców umów o pracę zawartych z ich pracownikami. Pozwala to na przeprowadzenie wymaganej od zamawiających weryfikacji sposobu zatrudniania w realny sposób.

Z przywołanej opinii nie ma już wcześniejszych twierdzeń Prezesa GIODO, z których wynikało, że pracownik nie może wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych do celów przetargowych, gdyż zgoda taka i tak byłaby niedobrowolna („w relacji zachodzącej między pracodawcą a pracownikiem trudno jest mówić o takiej dobrowolności, gdyż brak jest tu równowagi podmiotowej, co często może sprzyjać wymuszaniu zgody”).

W opinii nie ma już stwierdzenie, że zamawiający powinni żądać umów zanonimizowanych, co mogło prowadzić do sytuacji kuriozalnych i nic nie wnoszących do możliwości dokonywania oceny czy dany wykonawca faktycznie zatrudnia pracowników na umowę o pracę czy też nie.

Z nowej opinii wynika natomiast wprost, że zamawiający może żądać kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

Cała treść opinii dostępna jest tutaj:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny