Przetargi i zamówienia: Pozostałe

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Wyniki badań z niezależnych laboratoriów

O tym, że zamówienia publiczne wiążą się z wysokim formalizmem pisaliśmy już wielokrotnie. O tym, że nawet zwroty podobne do popularnego „lub czasopisma” mogą mieć znaczenie dla wyniku przetargu przekonała nas po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza.

W postępowaniu na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku dla ZZOZ zamawiający wskazał, że wymaga dostarczenia przez wykonawców:

„Wyników badań z niezależnych laboratoriów dla normy EN-PN 374-2 oraz normy EN-PN 374-3”

Odwołujący w przywołanym postępowaniu przedstawił te wyniki, ale w formie oświadczenia producenta tychże rękawiczek. Działanie takie nie zostało uznane przez zamawiającego jako prawidłowe, czego skutkiem było odrzucenie oferty wykonawcy.

W toku odwołania KIO, która nakazała zmianę decyzji zamawiającego stwierdziła m. in., że:

  1. Z treści przywołanego wyżej wymogu nie sposób wywieść, iż wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku przedmiotowego miał obowiązek przedłożyć zamawiającemu wyniki badań z niezależnego laboratorium w tym sensie, że wyniki te muszą być opisane i potwierdzone dokumentem wystawionym przez to laboratorium.
  2. Sformułowanie użyte przez zamawiającego „Wyniki badań z niezależnych laboratoriów” w sposób jasny i czytelny wskazuje na okoliczność, że zamawiający wymagał, aby dało się ustalić wyniki jakie osiągnął dany produkt w trakcie przeprowadzonego badania przez niezależne laboratorium.
  3. W ocenie Izby treść warunku zezwala wykonawcom na przedstawienie wyników z niezależnego laboratorium w dowolny sposób, czy to przez złożenie oświadczenia producenta, czy też np. poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy i zacytowanie wyników badań.

Reasumując należy wskazać, że brak dodania przez zamawiającego sformułowania dokładnie określającego w jakiej formie mają mu być przedstawione wyniki badań skutkować może pełną dowolnością w przedstawianiu takich wyników przez wykonawców.

 

Kancelaria

Kancelaria