Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Zamówienia publiczne – definicja

Zamówienia publiczne są pozakodeksowym typem umów nienazwanych. Stosownie jednak do brzmienia art. 139 ust.1 PZP, do umów w sprawach zamówień publicznych stosujemy wprost przepisy KC, jeśli przepisy PZP nie stanowią inaczej. PZP jest więc lex specialis w stosunku do KC.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 PZP termin „zamówienia publiczne” odnosi się do umów:

  1. odpłatnych
  2. zawieranych między zamawiającym a wykonawcą,
  3. których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Jeżeli w danym stanie faktycznym nie zachodzi chociażby jeden z ww. elementów zamówienia publicznego, to obowiązek stosowania PZP nie istnieje.

Kancelaria

Kancelaria