Przetargi i zamówienia: Budownictwo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.

Zmiany w zakresie odpowiedzialności inwestora względem podwykonawców

Dnia 01 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące odpowiedzialności inwestora za wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych.

Na skutek nowelizacji inwestor odpowiadać będzie za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców jedynie w przypadku, gdy otrzyma od wykonawców lub bezpośrednio od podwykonawców informacje o zakresie robót jakie będzie miał realizować podwykonawca oraz przysługującemu mu z tego tytułu wynagrodzeniu. Od momentu otrzymania takiego zgłoszenia inwestor będzie miał aż 30 dni na złożenie sprzeciwu, co do wykonywania wskazanych robót przez podwykonawcę (dotychczas miał dni 14).

Co ważne – zarówno zgłoszenie podwykonawcy oraz sprzeciw muszą być zgłoszone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Właśnie zmiana w tym zakresie jest najbardziej istotna, albowiem dotychczas przyjęło się w orzecznictwie, że wystarczające jest, aby podwykonawca był znany inwestorowi w dowolny sposób (np. poprzez uczestniczenie w budowie pracowników ubranych w stroje z logiem podwykonawcy). Od dnia 01 czerwca natomiast dotychczasowa praktyka będzie musiała zostać zrewidowana, gdyż zmiany wprowadzone nowelizacją są jednoznaczne.

Bardzo istotne jest to, że wysokość kwoty, do której odpowiadać będzie inwestor jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty jaką miał otrzymać wykonawca za prace, za które może żądać wynagrodzenia podwykonawca.

Bartosz Majda

Bartosz Majda

redaktor naczelny