Zmiana w prawie

Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy PZP

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. został ogłoszony jednolity tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Kliknij, aby przejść do strony Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie dostępny jest tekst jednolity.